Gratis verzending vanaf € 25,-

Uitstekende klantenservice

Levering tot 10 werkdagen, afhankelijk van stock

Algemene voorwaarden

SAMDAM RETAIL N.V.
Houtmarkt 6, 9300 Aalst
info@samdam.be
Tel. +32 (0)53 70 11 80
BTW nummer: BE0630993413

Samdam Retail kan elk moment de algemene voorwaarden wijzigen. Door gebruik te maken van onze website en aankopen te doen, gaat u akkoord met de geldende huidige voorwaarden, evenals de toekomstige veranderingen in ons beleid.

1. Identificatie

Samdam Retail is de verkoper van de producten weergegeven op de website. Ons bedrijf heeft zijn zetel te Houtmarkt 6, 9300 Aalst, Belgium. Onze contactgegevens zijn hierboven vermeld.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Samdamretail.be is eigendom van Samdam Retail, alle inhoud gecreëerd of behorend tot ons bedrijf - inclusief de inrichting en indeling van de website, afbeeldingen, teksten, digitaal downloadbare bestanden en andere content of materiaal - zijn de exclusieve eigendom van Samdam Retail. U bent niet geautoriseerd om te kopiëren, dupliceren, publiceren, doorgeven of het maken van afgeleid werk van enig onderdeel van de website, gezien deze beschermd zijn door internationale wetten op het auteursrecht.

We maken gebruik van een netwerk van producten en content van leveranciers, de handelsmerken, dienstmerken, productnamen en ontwerpen, packaging design, bedrijfsnamen en logo's in verband met deze producten en content leveranciers zijn hun eigendom..

3. Elektronische communicatie

Wanneer u onze website bezoekt of ons e-mails verstuurd, communiceert u elektronisch met ons en gaat u akkoord om elektronisch communicatie te ontvangen van ons. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze website. 

4. Privacy

Raadpleeg het Privacybeleid van onze website om onze praktijken te begrijpen. Wanneer u deze site bezoekt bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en het beperken van de toegang van andere gebruikers tot uw computer. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam of wachtwoord. We behouden ons het recht om diensten te weigeren en accounts te beëindigen naar eigen goeddunken en dit volgens GDPR nromen.

5. Prijzen

Alle prijzen op deze website zijn in euro, inclusief BTW. De prijs van het product wordt ook vermeld op de bestelling die u online te zien krijgt, en op de factuur die na de aankoop van een product naar uw e-mailadres wordt verzonden. Als wij een fout vinden in de prijs van het product dat u hebt besteld of in de leveringskosten, dan zullen wij u onmiddellijk informeren en bieden wij u de mogelijkheid om de bestelling te bevestigen aan de juiste prijs, of om de bestelling te annuleren. Als u ervoor kiest om te annuleren, dan betalen wij u de som die is afgeschreven van uw account voor het product terug. 

6. Aanvaarding van de bestelling

U kunt een bestelling plaatsen als u een volwassene bent van 18 jaar of ouder. Alle bestellingen moeten online worden geplaatst. Na het toevoegen van een product in de winkelwagen, wordt u gevraagd om een verzendmethode te kiezen, voer uw leveringsadres in, evenals facturerings- en betalingsinformatie. Voor het bevestigen van uw bestelling, krijgt u de gelegenheid om de producten, de prijs, de verzendkosten, evenals de facturatie en afleveradres na te kijken.

Na het indienen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging via e-mail. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten op het moment van verzending, we kunnen dus contact met u opnemen in het geval dat een besteld product niet in voorraad is. We behouden ons het recht om uw bestelling te annuleren om gelijk welke reden. 

7. Betaling

De betalingsmogelijkheden die we accepteren zijn vermeld op de website. Betalingen moeten worden gedaan in Euro. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie over internet fraude en veilige betalingen. Hoewel Samdam Retail de verkoper is van de producten op de website, wordt de betaling verwerkt door Ingenoco, zodat u zal worden doorgestuurd naar hun betaalpagina na het plaatsen van een bestelling indien u ervoor kiest om online te betalen. 

8. Levering en retouren

De leverings- en retour voorwaarden worden verklaard op hun respectievelijke pagina’s . Door het gebruiken van onze website gaat u akkoord met ons verzend- en retourbeleid.

9. Productomschrijvingen

Samdam Retail tracht zo nauwkeurig mogelijk te zijn met de beschrijving van de producten op de website, maar we kunnen echter niet garanderen dat de productbeschrijvingen of andere inhoud van deze website accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een product, verkocht door Samdam Retail, niet zoals beschreven is, kunt u het terugsturen indien in ongebruikte staat. Raadpleeg hiervoor ons retourbeleid.

10. Disclaimer van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Samdam Retail is voornemens dat de informatie en gegevens op deze website accuraat en betrouwbaar zijn, maar omdat de informatie en gegevens zijn samengesteld uit verschillende bronnen, worden deze verstrekt zoals verkregen. U gaat akkoord om onze website en alle informatie die deze bevat te gebruiken op uw eigen risico.

Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetten, verwerpt samdamretail.be alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid voor een bepaald doel. Samdamretail.be garandeert niet dat deze website, zijn servers of e-mails verstuurd vanaf onze adressen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, en zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade, van welke aard dan ook ten gevolge van het gebruik van deze website. 

Samdam Retail is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die niet werden veroorzaakt door ons, en zijn niet aansprakelijk voor bedrijfs- of handelsverliezen. De volledige aansprakelijkheid van Samdam Retail zal nooit de aankoopprijs van het product overschrijden.

11. Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat op het ogenblik van levering. De verkoper verbindt zich ertoe het niet conforme artikel kosteloos te vervangen of te herstellen. De verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn of indien herstelling onmogelijk is. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 10 dagen na levering, worden geacht niet aanwezig te zijn op het ogenblik van levering, behoudens tegenbewijs door de klant. Onze leveranciers bieden ook extra commerciële garanties op bepaalde producten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de garantie specificaties op de productpagina's.

12. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord met het verdedigen, schadeloos te stellen en het vrijwaren van het bedrijf en hun respectievelijke managers, directeuren, aandeelhouders, filialen, werknemers en dealers van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief zonder beperking redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit het gebruik van samdamretail.be.

13. Toepasselijke wetgeving

Door het bezoeken van samdamretail.be gaat u ermee akkoord dat de wet van België deze Algemene Voorwaarden, en eventuele geschillen die kunnen ontstaan tussen u en het bedrijf met betrekking tot deze website of uw gebruik van deze website, regelt. U stemt ermee in dat in het geval van een geschil met betrekking tot het gebruik van de website, elektronisch bewijs (back-ups, e-mails enz.) kan worden gebruikt als geldig bewijs. Als één van de Algemene voorwaarden nietig of niet van toepassing zou worden verklaard, zullen de andere voorwaarden geldig blijven en het nietig verklaarde gedeelte zal binnen de door de wet gestelde grenzen van toepassing blijven. 

14. Melding van inbreuk

Het plaatsen van enige inhoud op samdamretail.be website die inbreuk maakt of in strijd met het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van de rechten op privacy en publiciteit) van een persoon of entiteit is verboden. Als u denkt dat uw intellectueel eigendomsrecht (of een dergelijk recht dat u handhaaft) is geschonden door enige inhoud van deze website, kunt u schrijven naar het onderstaande adres, door middel van een schriftelijke verklaring die de identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of intellectuele eigendomsrecht die u denkt  te worden geschonden, de identificatie van de inhoud van deze website die u verwijderd wilt zien, uw naam, adres, telefoonnummer en of e-mailadres, een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk of het intellectuele eigendomsrecht niet door de eigenaar, zijn agent of de toepasselijke wetgeving is toegestaan, een verklaring dat de informatie in uw verklaring juist is en dat, op straffe van meineed, de ondertekenaar bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het recht dat men geloofd te worden geschonden en de handtekening van de eigenaar van het recht dat men gelooft te worden geschonden of als een persoon die gemachtigd is om dergelijke inbreuken te doen gelden namens de eigenaar. Elke inhoud op deze website dat het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon naar Belgisch recht schendt, zullen onmiddellijk worden verwijderd na ontvangst van een dergelijke verklaring. Verklaringen van overtreding moeten naar ons e-mail adres worden verstuurd.